DE STAAT VAN VERZORGING

Den Haag, 2020-2021
Gefascineerd door het contrast tussen de totstandkoming van kleinere plekken groen en grootstedelijk beleid, onderzoekt een aantal kunstenaars in samenwerking met Stroom Den Haag hoe grote (bestuurlijke en politieke) ambities zich verhouden tot het straatniveau. Op welke manieren wordt groen gedomesticeerd en hoe worden die pogingen tot orde en beheersing ook weer verstoord? Wat is de rol van zwerfafval in de gecureerde ruimtes van stedelijk groen? Wat kunnen we aan de vormgeving van perkjes groen in Den Haag aflezen over het integratiebeleid? In welke gevallen is er sprake van een hiërarchie binnen het stadsgroen?
Door de toenemende groei van stedelijk gebied is de rol van groen en biodiversiteit in de openbare ruimte een actueel thema. Groen moet de beleving van de natuur in onze versteende stedelijke ruimte brengen en mensen een betere leefomgeving bezorgen. Maar wie beslist over de vergroening en wie zorgt ervoor? Zijn de beloftes die de vergroening met zich meebrengt wel waar te maken? En waar berusten deze beloftes op? Vanuit verschillende invalshoeken worden deze vragen onderzocht.
Aan het researchproject De Staat van Verzorging werken mee Jack Engelbrecht, Koen Kievits, Jakob van Klinken, Mirjam Linschooten en Constanze Schreiber. Zij focussen vanaf november 2020 drie maanden lang op de inzet van ‘groen’ in de openbare ruimte. Bij de conceptontwikkeling van dit project was tevens Bram Kuypers betrokken. Vanuit Stroom is Haags kunstenaar Rachel Bacon als coach en adviseur aan het project gekoppeld.   

 

<< Home